วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564

วินโดวส์

Windows 11 Pro Build 22000.258 [Full] ISO x64 ใหม่ล่าสุด ฟรี
Windows 11 Pro Superlite 21H2 ISO ไฟล์เล็ก เหมาะสำหรับเล่นเกม
Windows 11 Pro Build 22000.194 [Full] ISO x64 ใหม่ล่าสุด ฟรี
Windows 10 21H2 [Full] x64 ISO ตัวเต็ม ไม่ต้องแอคติเวท ใหม่
Windows 11 Pro Build 22000.194 [Full] ISO ตัวเต็มไม่ต้องแอคติเวท
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC [Full] ไม่ต้องแครก ล่าสุด 2021
Windows 11 Pro Build 22000.184 [Full] ISO ตัวเต็มไม่ต้องแอคติเวท
Windows 11 Pro Build 22000.168 [Full] ISO ตัวเต็มไม่ต้องแอคติเวท
Windows 10 21H1 [Full] x64 ISO ตัวเต็ม ไม่ต้องแอคติเวท
Windows 11 Pro Build 22000.160 [Full] ISO ตัวเต็มไม่ต้องแอคติเวท
Windows 11 Pro Build 22000.132 [Full] ISO ตัวเต็มไม่ต้องแอคติเวท
Windows 11 Pro Build 22000.120 [Full] ISO ตัวเต็มไม่ต้องแอคติเวท
Windows 11 Pro Build 22000.110 [Full] ISO ตัวเต็มไม่ต้อง Activate
Windows 11 Pro Build 22000.71 [Full] ISO ตัวเต็ม ไม่ต้อง Activate
Windows 10 21H1 [Full] x64 ISO ตัวเต็ม ไม่ต้องแอคติเวท ใหม่
Windows 11 Pro Build 22000.65 [Full] ISO ตัวเต็ม ไม่ต้อง Activate
Windows 11 Pro Build 22000.51 [Full] ISO ตัวเต็ม ไม่ต้อง Activate
Windows 11 Pro Build 22000.51 [Full] x64 ISO ใหม่ ตัวเต็ม ถาวร
Windows 11 Build 21996.1 [Full] x64 ISO ตัวเต็ม ถาวร ใหม่ล่าสุด ฟรี
Windows Server 2019 DataCenter [Full] ISO วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ ฟรี