วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564

เอกสาร

EmEditor Pro 20.6.1 [Full] แก้ไขโค๊ด JavaScript, HTML, ASP, PHP
Nitro Pro 13.38.0 [Full] ถาวร โปรแกรมเปิดและแก้ไขไฟล์ PDF
PDF Shaper Professional 10.9 [Full] ถาวร โปรแกรมจัดการไฟล์ PDF
Office 2013-2021 C2R Install v7.1.8 ตัวโหลดและติดตั้ง Office ถาวร
Office 2013-2021 C2R Install v7.1.7 ตัวโหลดและติดตั้ง Office ถาวร
VueScan Pro 9.7.51 [Full] ถาวร โปรแกรมสแกนไฟล์ภาพ เอกสาร
Foxit Reader 10.1.3 [Full] ถาวร โปรแกรมอ่านและแก้ไขไฟล์ PDF
Foxit PhantomPDF Business 10.1.3 [Full] อ่านและแก้ไข PDF
VueScan Pro 9.7.50 [Full] ถาวร โปรแกรมสแกนไฟล์ภาพ เอกสาร
Nitro Pro 13.35.3 [Full] ถาวร โปรแกรมเปิดและแก้ไขไฟล์ PDF
VueScan Pro 9.7.49 [Full] ถาวร โปรแกรมสแกนไฟล์ภาพ เอกสาร
Office 2013-2021 C2R Install v7.1.6 ตัวโหลดและติดตั้ง Office ถาวร
PDF Shaper Professional 10.8 [Full] ถาวร โปรแกรมจัดการไฟล์ PDF
VueScan Pro 9.7.48 [Full] ถาวร โปรแกรมสแกนไฟล์ภาพ เอกสาร
Office Tool Plus 8.1.3.2 [Full] โปรแกรมโหลดและแอคติเวท Office
IDM UltraEdit 28.0.0.86 [Full] ถาวร โปรแกรมแก้ไข Text Editor
Nitro Pro 13.35.2 [Full] ถาวร โปรแกรมเปิดและแก้ไขไฟล์ PDF
VueScan Pro 9.7.47 [Full] ถาวร โปรแกรมสแกนไฟล์ภาพ เอกสาร
Adobe Acrobat Pro DC 2021 [Full] ถาวร อ่านและแก้ไขไฟล์ PDF
Adobe Acrobat Reader DC 2021 [Full] ฟรี โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF